De Versterking ondersteunt leerlingen in de onderwijsleersituatie en leerkrachten, intern begeleiders en directeuren om passend onderwijs zo goed mogelijk te maken. Ons streven is dat geen enkel kind vóór groep 8 de stichting verlaat. Dit doen wij door te coachen op competenties en te ondersteunen bij het realiseren van een gepaste afstemming van de onderwijsbehoeften en het onderwijsaanbod. In samenspraak komen we tot (korte) interventies, oplossingsgericht en doelgericht ondersteunen.

Wij bieden:

Voor de leerling en de groep:

 • Sociale weerbaarheidstraining
 • Individuele Kindercoaching
 • Ondersteuning bij de leervraag van de leerling
 • Consultaties

Voor de leerkracht:

 • Coaching leerkrachten
 • School Video Interactie Begeleiding
 • Klassenmanagementvragen
 • Verbetering interactie leerling en leerkracht
 • Consultaties

Voor de intern begeleiders/directeuren:

 • Onderwijsarrangementen
 • Afstemmen school, leerling en ouders
 • Consultaties

Algemeen:

De Versterking is bedoeld voor alle teamleden binnen de stichting.

Bavo De Versterking

bavo de versterking

team de versterking